B96 ökat körkort (släp)

UTÖKAD B-BEHÖRIGHET

För att få utökad B krävs inget teoriprov (förutsatt att du har körkort med behörighet B), det är heller ingen manöverbana på ditt körprov.

SYSTEMBYTE PÅGÅR, PRISER UPPDATERAS INOM KORT

B96 ökat körkort (släp)

UTÖKAD B-BEHÖRIGHET

NYHETER

Från och med den 19 januari 2013 har det skett en del förändringar, bland annat gällande körning med tung släpvagn. Man har lagt till utökad B-behörighet(B+/B96), som gäller körning med tung släpvagn där den sammanlagda totalvikten på bilen och släpvagnen högst får uppgå till 4250 kg. För att få utökad B krävs inget teoriprov (förutsatt att du har körkort med behörighet B), det är heller ingen manöverbana på ditt körprov. När du tagit ditt körkort kommer det att vara en villkorskod (se baksidan på ditt körkort) där kommer det att stå 96. På framsidan kommer det alltså fortfarande att stå B.

Det är även möjligt att ta utökad B-behörighet i samband med att du tar ditt B-körkort. Du får påbörja din övningskörning för utökad B när du är 17 år och 6 månader. Du måste dock ha ett godkänt teoriprov. Körprovet är indelat i två delar, den första delen (del 1) i körningen utan släpvagn måste vara godkänd för att du skall få genomföra del 2, det vill säga att köra med släpvagnen påkopplad. För ytterligare information se länken ovan.


KÖRKORTSTILLSTÅND

Det behövs inget körkortstillstånd för utökad B (när man redan har ett B-kort)


KÖRNING
Utbildningen innehåller i sin helhet: på- och isärkoppling, fullständiga säkerhetskontroller (bil och släpvagn), lastsäkring, manövrering samt körning i trafik i varierade trafikmiljöer där fokus ligger på trafiksäkerhet och miljö.


TEORI
Det krävs inget nytt teoriprov för utökad B när man bygger på ett befintligt B-kort.


FOTOGRAFERING INNAN KÖRPROV
Fotografering på Trafikverket i Uppsala ska ske i god tid innan Provet.


Priser (gäller från  2023-09-26)

Vi erbjuder olika paketlösningar för B96. Du finner prislistan här ——->             Priser | Nordlanders Trafikskola AB