Introduktionsutbildning

För att få övningsköra hemma måste handledaren och eleven genomgå en introduktionsutbildning.
Eleven måste ha ett godkänt körkortstillstånd och handledare måste ansöka att bli sin elevs handledare

Introduktionsutbildning

För att få övningsköra hemma måste handledaren och eleven genomgå en introduktionsutbildning.

Eleven måste ha ett godkänt körkortstillstånd och handledare måste ansöka att bli sin elevs handledare.

Introduktionsutbildningen är på minst tre timmar och består av tre delmoment:

  • Körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning.
  • Planering och strukturering av övningskörning
  • Viktiga faktorer för trafiksäkerheten

 

Observera att giltig legitimation skall uppvisas för samtliga deltagare.

Efter utbildningen anmäler vi digitalt till Transportstyrelsen att ni genomfört kursen och är godkänd.

Glöm inte att ni själva behöver gå in på transportstyrelsens hemsida och ansöka om att bli handledare till er elev. Detta görs efter genomförd kurs.

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/e-tjanster-och-blanketter/

För att boka kursen, klicka här! boka kurser & handla online

* Vilka krav ställs på handledare?

 Handledaren måste minst vara 24 år och ha haft körkort B under minst fem av de tio senaste åren.

 – Om körkortet varit återkallat de senaste tre åren finns det risk att handledaren inte godkänns.

 – Handledare måste ansöka om att bli handledare till varje elev. 

Vilka krav ställs på eleven?

 – Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå introduktionsutbildningen.

– Man får övningsköra från det man fyller 16 år. 

 – Eleven måste ha ett godkänt körkortstillstånd för att få övningsköra.